ברגע שהגעתי למצב שאין לי מה להפסיד הרווחתי הרבה דברים: